Gaziantep'te Hava
 

AVUKAT GÖRÜŞ SAATLERİ NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

        Avukat görüş saatleri Pazartesi, Salı,çarşamba,perşembe ve cuma günleri
        mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.

 KAPALI GÖRÜŞTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Ziyaret yönetmeliği madde 9 :
       Eşleri, Çocukları, Anneleri,Babaları,büyükanneleri ve büyükbabaları,büyükanne  ve büyükbabasının anne ve babaları, torunları, kardeşleri, amcaları, halaları, teyzeleri, dayıları, ve bunların eşleri ve babaları, torunları, kardeşleri, amcaları, halaları ,teyzeleri, dayıları ve bunların eşleri kayınbabaları, kayınvalideleri,kayınvalidesinin kayınbabasının anne ve babaları, eşinin başkasından olma çocuğu, torununun çocuğu, vasileri, kayyımları, kardeşinin çocuğu ve eşi kayınbiraderleri, baldızları, yengesi, eniştesi, görümceleri, gelini, damadı  akrabalık derecelerini belgeleyerek ziyaret edebilir.

       Görüş hakkı dışında hükümlü veya tutuklunun görüşmek istediği 3 kişi
 (yakınlık derecesi önemli değildir) ile kapalı görüş yapılmaktadır.(madde 83)


       Ceza infaz kurumuna gelen hükümlü ve tutuklular ceza infaz kurumuna girişleri sırasında görüşmek istedikleri  3 kişiyi yazılı olarak beyan ederler.Ziyarete gelecek olan bu kişiler açık kimliklerini (kimlik ve fotokopisi) ve adreslerini belgelemek(ikametgah ilmühaberi) suretiyle bu haktan yararlanırlar.Bu ziyaretçiler ölüm, ağır hastalık, doğal afet hükümlü ve tutukluların nakli yada ziyaretçilerin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu haller dışında değiştirilemez. Bunların dışındaki tutuklu-hükümlü ziyaretçilerinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı izin alarak mesai saatleri içinde gelerek kapalı görüş yapabilirler.

 

YAKINIMA YİYECEK İÇECEK GETİREBİLİRMİYİM?

          Adalet Bakanlığının ilgili genelgesinde belirtildiği üzere Hükümlü ve Tutuklular kendilerine verilen iaşe harici ihtiyaçlarını kurum kantininden temin etmektedirler. Dolayısıyla içeri yiyecek içecek girişi yasaktır.
        Açık görüş günlerinde hükümlü ve tutuklular daha önceden kantinden temin ettikleri yiyecek ve içecekleri yakınlarıyla görüş yerlerinde tüketebilirler.

 

DIŞARDAN YAKINLARIMIZI ARAYABİLİRMİYİZ?

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutukluların
dışarıdaki yakınlarıyla telefonla görüşmeleri hakkında yönetmeliğin
4. maddesi "h" bendine göre hükümlü ve tutuklular dışardan aranamaz.

KAPALI GÖRÜŞE KİMLER GELEBİLİR?

1

 Eşi

2

 Anne

3

 Babası

4

 büyükanne ve büyükbabası

5

 çocuğu

6

 torunu

7

 kardeşi

8

 gelini

9

 damadı

10

 kayınbiraderi

11

 baldızı

12

 yengesi

13

 eniştesi

14

 görümcesi

15

 kayınvalidesi

16

 kayınpederi

17

 kayınvalidesinin annesi ve babası

18

 kayınpederinin anne ve babası

19

 esinin başkasından olma çocuğu

20

 büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları

21

 torun çocuğu

22

 kardeş çocuğu

23

 amcası ve eşi

24

 halası ve eşi

25

 dayısı ve eşi

26

 teyzesi ve eşi

27

 vasisi ve kayyımı

KAPALI GÖRÜŞE GELEBİLECEK KİŞİLER HARİCİNDE KİMLER GÖRÜŞ YAPABİLİR?

Kapalı görüşe gelebilecek kişiler haricinde 3(üç) ziyaretçinin açık
kimlik ve adresinin ceza infaz kurumuna bildirilmesinin ardından
bunlarda görüş yapabilir. (madde 83)

 KAPALI GÖRÜŞ SÜRESİ NE KADARDIR?

Kapalı görüş süresi en az yarım saat; en fazla bir saattir.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALAN HÜKÜMLÜLERİ KİMLER ZİYARET EDEBİLİR?

1  eşi
2  çocukları
3  torunları
4  torunlarının çocukları
5  annesi
6  babası
7  büyükannesi
8  büyükbabası
9  büyükannesi ve büyükbabasının anne ve babaları
10  kardeşleri
11  vasisi

AYLIK AÇIK GÖRÜŞE KİMLER GELEBİLİR?

•  Anne
•  Baba
•  Eş
•  Kardeş
•  Torun
•  Çocuk

 BAYRAM VE ÖZEL GÜNLERDE YAPILAN AÇIK GÖRÜŞE KİMLER GELEBİLİR?

•  Anne
•  Baba
•  Eş
•  Kardeş
•  Torun
•  Çocuk

DIŞARDAN YAKINIMA HANGİ EŞYALARI GETİREBİLİRİM?

Eşya cinsi Miktarı Eşya cinsi Miktarı
Palto 1 adet Eşofman 1 takim
Mont 1 adet Gömlek 4 adet
Ceket veya hırka 2 adet Kazak 2 adet
Pantolon 4 adet Pijama 2 takim
Spor Ayakkabısı 1 adet Kışlık Ayakkabı 1 adet
İskarpin 1 adet Tişört 3 adet
Kravat 2 adet Kemer 1 adet
Şapka 1 adet Kaşkol 1 adet
Terlik - - -
Bornoz -    
İç çamaşırı -

 

 

Yukarıda sayılan eşyaların eskiyenleri yenileri ile değiştirilmek
suretiyle belirtilen miktarları asmamak şartı ile değiştirilebilir.
Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer ihtiyaçları hükümlü
kurum kantininden temin edebilir.

 DIŞARDAN NEVRESİM TAKIMI GETİREBİLİRMİYİM?

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler
Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine göre hükümlüler idarenin
verdiği nevresim takimi dışında nevresim takimi almak isterlerse
bunu kurum kantininden temin etmeleri gerekir.
Dışardan getirilemez.

TELEFON GÖRÜŞLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK NEDİR?

 1.Hat Abonelik Sözleşmesinin aslı (SON DÖNEME AİT ve İMZALI-KAŞELİ OLACAK)
 2.Vukuatlı nüfus kayıt örneği (FATURA SAHİBİNİN HÜKÜMLÜ VEYA
 TUTUKLUYLA BELİRTİLEN AKRABALIK DERECESİNİ
 BELİRTEN VE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN BELGE
)
 3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (FATURA SAHİBİNE AİT)

 4.İkametgah ilmühaberi (FATURA SAHİBİNE AİT )
 
 NOT:
Bu belgeler açık -kapalı görüşte elden verilmeli veya posta yolu ile ceza infaz kurumumuza
 gönderilmeleri gerekmektedir.